Aprenentatge

Procés que facilita l'adaptació a noves tecnologies i permet aconseguir resultats gràcies a l'experiència

Investigació

Procés que serveix per augmentar el coneixement i la informació sobre un tema que volem saber-ne més

Desenvolupament

Entenem com la investigació destinada a realitzar un projecte que ens permeti millorar i fer-ho servir

Transferència

Procès de comunicació de la informació obtinguda per tal que sigui accessible a un major nombre d'usuaris

Aprenentatge de noves tecnologies

  • Cerca d'informació i habilitat per solucionar problemes
  • Formació i suport per part dels membres de l'entitat
  • Resolució de dubtes gràcies al coneixement compartit

Investigació de nous coneixements

  • Seguiment de processos analítics, sistemàtics, organitzats i objectius
  • Metologia que permet l'augment de coneixement en temes més a fons

Desenvolupament de projectes

  • Realització de projectes tot fomentant l'aprenentatge en noves tecnologies
  • Proposar i incentivar la creació de nous projectes aplicant noves tecnologies

Transferència de coneixement

  • Procés de comunicació de la informació per tal que sigui accessible als usuaris
  • Assegurar el coneixement que permeti desenvolupar i explotar la tecnologia
  • Codi lliure com a filosofia de desenvolupament lliure de sofrware i hardware
60%

Ethical Hacking

76%

Programació Web

92%

Intel·ligència Artificial

55%

Hardware Description