Dashboard
Videoconsola
Hardware Description
Mitjançant la tecnologia Arduino, que podríem encabir dins del àmbit de la descripció hardware, i utilitzant el llenguatge de programació C, hem creat una videoconsola amb jocs Arcade com el Ping Pong o l'Space Invaders. A través d'uns perifèrics que incorporem al microprocessador podem interactuar amb joc. Aquest projecte encara pot créixer molt més, així es podrien crear nous jocs o perfeccionar els controls per millorar la jugabilitat.