Dashboard
Web Martinfit
Tecnologies Web
La Web de Martinfit va ésser un projecte en el qual vam treballar amb tecnologies web. En primera instància vam dissenyar tota l'estructura de la web, els diferents apartats, seccions i en definitiva els requeriments que ens demanava el client. La segona fase del desenvolupament consistia en la programació utilitzant llenguatges com HTML, CSS, JavaScript o PHP. Utilitzant frameworks de treball que ens proporcionaven ràpides i òptimes solucions.