Dashboard
Joc dels Granjers
Intel·ligència Artificial
El joc dels Granjers és un software d'Intel·ligència Artificial desenvolupat en el llenguatge de programació Python i consisteix bàsicament en un tauler d'unes dimensions determinades en el qual poden competir fins a 4 jugadors. Cada jugador té dues peces. Els granjers, que poden conquerir posicions, i també soldats, que poden matar als granjers i conquerir posicions. Passat un cert temps el jugador que més caselles del seu color té és qui guanya la partida.